Medlem : Innlogging |Registrering |Last opp kunnskap
Søk
Europarådets medlemsstater [Modifisering ]
Europarådet har 47 medlemsland. Den ble grunnlagt 5. mai 1949 av ti vestlige og nordeuropeiske stater, med Hellas og Tyrkia tre måneder senere, og Island og Vest-Tyskland som følger det neste året. Den har nå 47 medlemsland, med Montenegro som den siste til å bli med.
Artikkel 4 i Europarådets vedtekter angir at medlemskap er åpent for ethvert europeisk land, forutsatt at de oppfyller spesifikke demokratiske og menneskerettighetsstandarder. Nesten alle europeiske stater har tiltrådt Europarådet, med unntak av Hviterussland, Vatikanstaten, hovedsakelig Sentral-asiatisk Kasakhstan, samt noen av statene med begrenset anerkjennelse.
[Liste over suverene stater og avhengige territorier i Europa][Vatikanet][Sentral Asia][Liste over stater med begrenset anerkjennelse]
1.Liste
2.søkere
3.observatører
4.partnere
[Last opp Mer Innhold ]


Copyright @2018 Lxjkh