Medlem : Innlogging |Registrering |Last opp kunnskap
Søk
Flomkontroll [Modifisering ]
Overflodkontrollmetoder brukes til å redusere eller forhindre skadelige virkninger av flomvann. Overflodavlastningsmetoder brukes til å redusere effekten av flomvann eller høye vannnivåer.
1.Årsaker til oversvømmelser
1.1.Alvorlig vind over vann
1.2.Uvanlig høy tidevann
2.Effekter av flom
2.1.Fordeler med flom
3.Gjenkjenning
4.Metoder for å kontrollere oversvømmelser
4.1.Demninger
4.2.Variasjonskanaler
4.3.Floodplains og grunnvann etterfylling
4.4.Flodforsvar
4.5.Kystforsvar
4.6.Selvlukkende flombarriere
4.7.Midlertidige omkretsbarrierer
5.Fare reduksjon
5.1.Strategisk tilbaketrekning
5.2.Motstandsdyktighet
6.Overflodkontroll av kontinent
6.1.Amerika
6.2.Asia
6.3.Afrika
6.4.Europa
7.Sikkerhet for rensing av flom
8.Utvikling av teknologi
[Last opp Mer Innhold ]


Copyright @2018 Lxjkh