Medlem : Innlogging |Registrering |Last opp kunnskap
Søk
Gamle greske kalendere [Modifisering ]
De forskjellige gamle greske kalendere begynte i de fleste statene i det antikke Hellas mellom høst og vinter, bortsett fra Attic-kalenderen, som begynte om sommeren.Grekerne, så tidlig som Homers tid, ser ut til å ha vært kjent med årets deling i tolv månedsmåneder, men ingen interkalærmåned Embolimos eller dag er da nevnt. Uavhengig av delingen av en måned i dager, ble den delt inn i perioder i henhold til økningen og nedgangen av månen. Dermed ble den første dagen eller nymånen kalt Noumenia. Måneden der året begynte, så vel som navnene på månedene, var forskjellig mellom statene, og i enkelte deler eksisterte det ikke noen navn for månedene, da de bare var numeriske som første, andre, tredje, fjerde måned osv.Av primær betydning for gjenoppbyggingen av de regionale greske kalendere er Delphi-kalenderen på grunn av de mange dokumentene som finnes der opptak av slaveri, hvorav mange er datert både i Delphian og i en regional kalender.
1.Kalendere etter region
1.1.aitoliske
1.2.Argolian
1.3.Attic
1.4.boiotiske
1.5.Corinthian
1.6.Cretan
1.7.Delphic
1.8.Elian
1.9.Epidaurian
1.10.Laconian
1.11.Lokris
1.12.makedonske
1.13.Rhodian
1.14.siciliansk
1.15.Thessalian
[Last opp Mer Innhold ]


Copyright @2018 Lxjkh