Medlem : Innlogging |Registrering |Last opp kunnskap
Søk
ideologi [Modifisering ]
Ideologi er et omfattende sett av normative tro, bevisste og ubevisste ideer, som en person, gruppe eller samfunn har.En ideologi er smalere enn ideene uttrykt i begreper som verdenssyn, imaginær og ontologi.Politiske ideologier kan foreslås av den dominerende klassen av samfunnet, slik som eliten til alle samfunnsmedlemmer, som antydet i noen marxistiske og kritiske teorikontoer. I samfunn som skiller mellom det offentlige og private liv, innebærer enhver politisk eller økonomisk tendens ideologi, uansett om det er forklart som et eksplisitt tankesystem.I den althusserske forstanden er ideologi "det imaginære forholdet til de virkelige eksistensbetingelsene".
[Politikk][Statsvitenskap]
1.Etymologi og historie
2.Analyse
2.1.Marxistisk utsikt
2.2.Louis Althussers ideologiske statsapparater
2.3.Ideologi og varen i Guy Debords verk
2.4.Silvio Vietta: ideologi og rasjonalitet
2.5.Eric Hoffer: samlende agenter
2.6.Ronald Inglehart
3.Politiske ideologier
3.1.Regjeringsideologi
3.2.Gjennomføring
4.Epistemologiske ideologier
5.Psykologisk forskning
6.Ideologi og semiotisk teori
7.sitater
[Last opp Mer Innhold ]


Copyright @2018 Lxjkh